ARTYKUŁY
Wykaz inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach !
4727
2010-11-04

Wykaz ważniejszych inwestycji i remontów zrealizowanych w okresie od grudnia 2006 r. do końca października 2010 r.

Wykaz ważniejszych inwestycji i remontów zrealizowanych w okresie od grudnia 2006 r. do końca października 2010 r.


2007 rok:

1. Naprawa części konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z naprawa obróbek blacharskich w PSP Seredzice,

2. Przebudowa drogi gminnej Białka – Jasieniec Nowy,

3. Przebudowa drogi gminnej Alojzów,

4. Przebudowa drogi gminnej Chwałowice Dolne,

5. Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce,

6. Przebudowa drogi gminnej Pakosław Kolonia,

7. Przebudowa drogi gminnej Pakosław Kąty,

8. Przebudowa drogi gminnej Prędocin Kolonia,

9. Przebudowa drogi gminnej Seredzice Zawodzie,

10. Przebudowa ulicy Kościuszki w Iłży,

11. Remont poddasza Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance Starej,

12. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy PGG w Iłży ul. Orła Białego,

13. Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku PSP Prędocin z przeznaczeniem na Wiejski Ośrodek Kultury,

14. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży,

15. Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami we wsi Płudnica,

16. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w stary budynku dydaktycznym PSP w Iłży przy ul. Wójtowskiej 5,

17. Wykonanie ogrodzenia płyty boiska oraz trybun stadionu IKS „Polonia” w Iłży,

18. Przebudowa drogi Pieńki , 19. Przebudowa ulicy Przy Murach,


2008 rok:

1. Remont dachu strażnicy OSP Kotlarka,

2. Zakup kontenerów przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych,

3. Wymiana stolarki okiennej ABM,

4. Zakup Sprzętu Endoskopowego dla Szpitala w Iłży,

5. Wykonanie ogrodzenia oraz trybun w klubie IKS Polonia,

6. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku PPOZ w Jasieńcu Iłżeckim gm. Iłża,

7. Modernizacja Przepompowni ścieków – dla Miasta Iłża,

8. Przebudowa drogi gminnej Białka ,

9. Przebudowa drogi gminnej Błaziny Dolne-Białka,

10. Przebudowa drogi gminnej Chwałowice – Opocznie,

11. Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara – Florencja,

12. Przebudowa drogi gminnej Krzyżanowice – Malenie,

13. Przebudowa drogi gminnej Pakosław – Glinice,

14. Przebudowa drogi gminnej Pakosław – Stara Wieś,

15. Przebudowa drogi gminnej Płudnica,

16. Przebudowa drogi gminnej Prędocin Kolonia,

17. Przebudowa drogi gminnej ul. Powstania Styczniowego,

18. Przebudowa drogi gminnej ul. Leonarda,

19. Przebudowa drogi gminnej Kowalska,

20. Budowa drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Iłża,

21. Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym ,

22. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki, Peowiaków, Czachowskiego, Piłsudskiego w Iłży,

23. Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży,

24. Budowa wodociągu grupowego we wsi Maziarze Nowe,

25. Zakup lamp ulicznych,

26. Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Samorządowego w Iłży,

27. Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego we wsi Michałów,

28. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budowli piętrzącej na rzece Iłżance – Jaz w Iłży,

29. Dostawa i montaż stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla 11 jednostek OSP z gminy Iłża,

30. Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Maziarze - Kotyzki” ,

31. Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy ul. Warszawskiej ,

32. Dostawa hydraulicznego zestawu ratowniczego (nożyce – rozpieracze) oraz torby ratownika medycznego dla OSP Kotlarka,

33. Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego we wsi Białka gm. Iłża,

34. Zakup Samochodu Pożarniczego marki Jelcz dla OSP Iłża,

35. Wykonanie wodociągu w Pieńkach,

36. Wykonanie wodociągu w Iłży ul. Zawady,

37. Wykonanie wodociągu w Iłży ul. Wójtowski Młyn,

38. Remont torów kolejki wąskotorowej,

39. Koncepcja zagospodarowania wzgórza zamkowego,

40. Remont drogi przy POM w Iłży,

41. Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Iłży,

42. Remont ul. Krzemieniec w Iłży,

43. Remont ul Rębajło w Iłży,

44. Remont chodnika przy Placu 11 Listopada w Iłży,

45. Przebudowa drogi Krzyżanowice,

46. Remont ul. Piłsudskiego w Iłży,

47. Utwardzenie placu przy OSP w Iłży,

48. Remont chodnika Garbarska – Wójtowska w Iłży,

49. Remont mogiły przy wzgórzu zamkowym,

50. Zakup samochodu pożarniczego IVECO dla OSP Iłża,

51. Renaturyzacja Iłżeckiego jeziora,

52. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej sali widowiskowo kinowej przy Domu Kultury w Iłży,

53. Przebudowa ulicy wewnętrznej obok muzeum,

54. Wykonanie chodnika na Osiedlu Staszica obok Domu Kultury w Iłży,

55. Remont ul. Milenijnej w Iłży,

56. Remont parkingu na Osiedlu Staszica przy Bloku nr 12 B,

57. Remont chodnika na Osiedlu Staszica przy bloku nr 12,


2009 rok:

1. Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym,

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego, Leśmiana, Milenijnej i Zuchowiec w Iłży,

3. Przebudowa drogi Jedlanka Stara – Florencja,

4. Przebudowa drogi Płudnica,

5. Remont drogi Prędocin Kolonia,

6. Remont drogi Małomierzyce Górne,

7. Przebudowa drogi Chwałowice Górne,

8. Remont drogi Pakosław – Płudnica,

9. Remont drogi w Koszarach,

10. Przebudowa drogi Krzyżanowice – Malenie,

11. Remont ulicy Powstania Styczniowego w Iłży,

12. Remont ulicy Wójtowskiej w Iłży,

13. Remont ulicy Zawady w Iłży,

14. Remont drogi Michałów Pakosławski,

15. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży,

16. Termomodernizacja i remont budynku przedszkola samorządowego w Iłży – etap II,

17. Remont drogi Pakosław – Glinice,

18. Remont drogi Białka Nowa,

19. Remont drogi Jasieniec Górny,

20. Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Białka gm. Iłża,

21. Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Michałów,

22. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży,

23. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błazinach Dolnych,

24. Przebudowa urządzeń energetycznych kolidujących z kompleksową przebudową ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi w Iłży,

25. Wykonanie remontu PSP w Jasieńcu Iłżeckim,

26. Termomodernizacja budynku GSPZPOZ w Jasieńcu Iłżeckim,

27. Remont budynku gminnego przy ul. Tylnej w Iłży,

28. Remont budynku „Anatol” - Polonia Iłża,

29. Budowa parkingu przy stacji kolejki wąskotorowe,

30. Utwardzenie ciągu pieszego na wzgórzu zamkowym w Iłży,

31. Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej na budowę drogi wewnętrznej do SSE „ Starachowice – Podstrefa Iłża,

32. Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu,

33. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej SSE „Starachowice” Podstrefa Iłża,

34. Wykonanie podkładów geodezyjnych na drogę Jedlanka Stara – Florencja i ulice: Wołyniaków, Polna, Tatarska,

35. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji PSP w Błazinach Dolnych,

36. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży,

37. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kajetanowie,

38. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomierzycach,

39. Budowa wodociągu w ul. Kampanii Wrześniowej w Iłży,

40. Remont ściany oporowej przy PSP w Iłży,

41. Remont elewacji budynku OSP w Małomierzycach,

42. Aktualizacja koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w Gminie Iłża oraz koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków,

43. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym,

44. Wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę przy ul. Tatarskiej w Iłży,

45. Wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przebudowy ulicy Polnej, Tatarskiej, Wołyniaków w Iłży,

46. Zakup samochodu pożarniczego MAN dla OSP Iłża,

47. Wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przebudowy drogi gminnej Jedlanka Stara – Florencja,

48. Remont budynku gospodarczego przy PSP w Jasieńcu Iłżeckim,

49. Wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej budowy oświetlenia ulicznego ulicy Polnej, Tatarskiej, Wołyniaków w Iłży,

50. Wykonanie badań archeologicznych, architektonicznych i inwentaryzacji części południowej i południowo – zachodniej zamku górnego w Iłży,

51. Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej wodociągu grupowego w ul. Pankowszczyzna w Iłży,

52. Wykonanie projektu technicznego hali sortowni odpadów,

53. Częściowy remont budynku GSPZ ZOZ w Iłży,

54. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym,

55. Wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe,

56. Remont drogi gminnej w miejscowości Walentynów,

57. Budowa wodociągu w ul. Jakuba Starszego w Iłży,

2010 rok:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Świetlico - Strażnicy w Pakosławiu,

2. Przebudowę urządzeń energetycznych kolidujących z kompleksową przebudową ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi w Iłży, gm. Iłża,

3. Wykonanie adaptacji projektu typowego „Moje Boisko- Orlik 2012” ,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Iłża ,

5. Budowa drogi wewnętrznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Iłża

6. Budowy oświetlenia ulicznego kablowego w ul. Bodzentyńskiej oraz drodze powiatowej w kierunku Seredzic, Gmina Iłża,

7. Remontu budynku PSP z przeznaczeniem na Wiejski Ośrodek Kultury w Prędocinie,

8. Budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy i budową chodnika w Iłży, ulica Jakuba Starszego,

9. Opracowanie gminnej ewidencji ochrony zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy,

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwałowice Górne – II etap,

11. Remont drogi gminnej w miejscowości Prędocin Kolonia,

12. Remont drogi gminnej w miejscowości Pieńki,

13. Remont drogi gminnej w miejscowości Pakosław Kolonia,

14. Remont drogi gminnej Jasieniec Kolonia,

15. Remont drogi gminnej Koszary,

16. Remont drogi gminnej Maziarze Nowe,

17. Remont drogi gminnej Starosiedlice – Iłża, ul. Polna,

18. Remont drogi gminnej Florencja,

19. Remont drogi gminnej Walentynów,

20. Remont drogi gminnej w miejscowości Białka Stara – Kolonia Seredzice,

21. Remont drogi gminnej w miejscowości Białka Stara – Białka Nowa,

22. Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej na basztę zamku w Iłży,

23. Wykonanie zabezpieczeń budynków jednostek OSP z terenu gminy Iłża,

24. Wykonanie parku linowego na wzgórzu zamkowym w Iłży,

25. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Strażnico - Świetlicy w Pakosławiu,

26. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Świetlicy w Seredzicach,

27. Przebudowę Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży,

28. Przebudowa ulicy Polnej w Iłży,

29. Przebudowa ulicy Wołyniaków w Iłży,

30. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Iłży,

31. Przebudowa ulicy Ratuszowej w Iłży,

32. Przebudowa ulicy Powstania Listopadowego w Iłży,

33. Remont ulicy Langiewicza w Iłży,

34. Remont ulicy Czachowskiego w Iłży,

35. Remont ulicy Milenijnej w Iłży,

36. Remont ulicy Leśmiana w Iłży,

37. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu,

38. Wykonanie boisk sportowych w Iłży przy ul. Wójtowskiej 5 w ramach budowy kompleksu - Moje Boisko- Orlik 2012 (inwestycja w toku),

39. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku SPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17,

40. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacyjnej kotłowni,

41. Remont drogi gminnej w miejscowości Iłża ul. Dr Anki – Starosiedlice,

42. Przebudowa drogi gminnej Malenie – Chwałowice,

43. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyżanowice,

44. Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara – Florencja,

45. Remont drogi gminnej w miejscowości Kotlarka,

46. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy w Piłatce,

47. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Krzyżanowicach,

48. Remont budynku świetlico – strażnicy w Krzyżanowicach gm. Iłża,

49. Przebudowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży (inwestycja w trakcie realizacji),

50. Projekt konserwacji i adaptacji ruin zamku górnego w Iłży,

51. Budowa wodociągu w ul. Staromiejskiej,

52. Wykonanie dokumentacji technicznej Sortowni odpadów na terenie gminnego składowiska odpadów w Jedlance Starej,

53. Budowa parkingu przy OSP Iłża (inwestycja w trakcie realizacji),

54. Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży,

55. Budowa wodociągu w ul. Pankowszczyzna,

56. Remont strażnicy – wymiana pokrycia dachowego w OSP Chwałowice,

57. Remonty ABM – (Wymiana pokrycia dachowego przy ul. Radomskiej 5),

58. Remont chodników na Os. St. Staszica w Iłży ( inwestycja w trakcie realizacji),

www.ilza.pl
powrót
ilza
Ogłoszenia
Sprzedam alufelgi 17 cali
Witam, sprzedam 4 szt. alufelgi 17‘ (opony R17/225/45) - 5 śrub - założone były przy VW Golf 4 (pasują do Passata, Audi) Alufelgi są proste, nie mają bicia, z oponami - dwie opony jeszcze posłużą jeden sezon cena 430zl Cena do uzgodnienia.
Tomek, Iłża
Tel.: 509-139-815
sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 40 m2 na os. Zuchowiec, duża kawalerka z balkonem, przedzielona na dwa pokoje, duża kuchnia. Mieszkanie po remoncie. Tel.505-476-156
Ilza, os.Zuchowiec
Tel.: 505476156
Wynajme Lokal
Wynajmę cały lokal po salonie fryzjersko kosmetycznym w Iłży na ul. Partyzantów 27, odnowiony po odbiorze sanepidu
Iłża, Partyzantów
Tel.: 723312399
Przyjmę na staż
Przyjmę na staż do sklepu Spożywczo-Przemysłowego w Iłży. Więcej informacji: tel. 783991912
Iłża
Tel.: 783991912
sprzedam lub wynajmę
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ MIESZKANIE W BLOKU W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW 2 POKOJE,KUCHNIA,ŁAZIENKA,PIWNICA, BUDYNEK GOSPODARCZY, DZIAŁKA, WIĘCEJ INFORMACJI POD PODANYM NUMEREM TEL.CENA DO UZGODNIENIA
Irena, Pakoslaw
E-mail.: 602817487
Poszukuję do wynajęcia
Witam poszukuję (kawalerki, lub mieszkania 2 pokoje) do wynajęcia. Jeżeli macie takie gniazdko lub wiecie kto może mieć proszę o kontakt.
Daria, Iłża
Tel.: 516927589
Sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie 40 m2 na os. Zuchowiec, duża kawalerka z balkonem, duża kuchnia. Tel. 698680086
Robert Kumanowski, Iłża
Tel.: 698680086
Lokale na biura/gabinety
W nieruchomości trwa obecnie remont - istnieje możliwość dostosowania lokali pod indywidualne wymagania. Lokalizacja w Iłży (wysoki parter) pomiędzy osiedlami Staszica i Zuchowiec.
Piotr, Iłża, Jakubowskiego 2
Tel.: 505236180
E-mail.: fansoad@op.pl
Prace zaliczeniowe
Kończysz studia? Nie masz czasu/ochoty napisać pracy? Najwyższej jakości prace zaliczeniowe (semestralne, licencjackie, magisterskie i inne), pisane przez doświadczonego publicystę i bloggera.
Kraków, Owocowa
Tel.: 512675464
E-mail.: pracezaliczeniowe@spoko.pl
STAŻ
Przyjmę na staż oferta dla mężczyzny z obsługa komputera i ogólna wiedzą na temat budowy samochodów lub mężczyzny z uprawnieniami na wózek widłowy
Konrad, Iłża, Partyzantów 29
E-mail.: 601612271
Wszystkich on-line: 2
Gości: 2

Najwięcej on-line było 2018-06-10:
0 użytkowników i 222 gości
COPYRIGHT © 2013
All rights reserved by Polish regislation

Projekt i wykonanie H15.pl - Paweł Jadczak
Dołącz do nas
W związku ze zmianą prawną odnośnie przechowywania wrażliwych danych osobowych zmieniliśmy dział "Polityka Prywatności", zapraszamy do zapoznania się z działem.