AKTUALNOŚCI
Gminy z regionu radomskiego dostały dofinansowanie w ramach Mazowieck ...
1993
2019-06-30

Radni województwa mazowieckiego zatwierdzili przyznanie dofinansowania w ramach programów wsparcia. Rozwój bazy sportowej, nowe pracownie informatyczne i językowe, aktywizacja sołectw czy modernizacja dróg powiatowych i gminnych oraz projekty edukacyjne i kulturalne to tylko część zadań, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom samorządu Mazowsza. W sumie na ten cel 16,5 miliona złotych trafi do subregionu radomskiego.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze

To program samorządu województwa uruchomiony z myślą o sołectwach. Nowe boiska, parki, place zabaw czy ścieżki rowerowe – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tysięcy złotych, łącznie najwięcej jedna gmina otrzymała do 50 tysięcy złotych.

Powiat białobrzeski
Gmina Wyśmierzyce

 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Witaszyn,
 • Zakup i dostawa kontenera pełniącego funkcję miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Sołectwa Redlin - Wólka, Ulaski
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn,
 • Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotno

Stromiec

 • Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców,
 • Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn

Radzanów

 • Remont świetlicy wiejskiej w Kadłubskiej Woli, Błesznie, Zacharzowie, Rogolinie

Promna

 • Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Lisewnie,
 • Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej Olszamy,
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górach, Daltorozowie
 • Wykonanie sufitu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pacew,

Białobrzegi

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Jasionnej i Kamieniu
 • Doposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej,
 • Remont ogrodzenia przy budynku biblioteki w Szczytach,

Powiat kozienicki
Głowaczów

 • Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzóza
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa, Bobrowniki
 • Remont budynku świetlicy w Wólce Brzózkiej

Sieciechów

 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Głusiec
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępice i Opactwo
 • Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Klasztorna
 • Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże

Gniewoszów

 • Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Markowola, Oleksów, Regów Stary
 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Zwoli
 • Utworzenie boiska trawiastego do piłki nożnej

Kozienice

 • Utrzymanie terenów zielonych sołectwa i OSP Samwodzie, zakup doposażenia kuchni i mebli do Sali szkoleniowej remizy OSP
 • Doposażenie sali OSP Koła Gospodyń w Nowej Wsi "Babeczki z pieprzem i solą" i Remizy OSP w sołectwie
 • Zakup i montaż altany na teren rekreacyjno-sportowy sołectwa Łuczynów
 • Zakup Quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Chodkowskiej
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan

Magnuszew

 • Wyposażenie budynku społeczno-kulturalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przewozie Tarnowskim
 • Urządzenie zieleni w przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Magnuszew
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzebieniu
 • Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Dębowoli
 • Budowa altany - wiaty rekreacyjnej w przestrzeni publicznej sołectwa Basinów

Powiat lipski
Ciepielów

 • Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Dąbrowa, Łaziska
 • Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Wólka Dąbrowska, Pcin, Stary Ciepielów

Sienno

 • Budowa placu zabaw dla sołectwa Sienno, Stara Wieś, Nowa Wies,
 • Budowa altany dla sołectwa Osówka
 • Budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Kochanówka

Chotcza

 • Zakup instrumentów muzycznych wraz z uzupełnieniem strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tymienicy
 • Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Siekierka Nowa, Chotcza Dolna, Kolonia Wola Solecka, Baranów

Rzeczniów

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzechowie, Podkońcach
 • Zapłocie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzeczniowie

Solec nad Wisłą

 • Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Pawłowicach
 • Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
 • Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu
 • Wykonanie nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad Wisłą

Lipsko

 • Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej OSP w Długowoli Pierwszej jako obiektu oraz miejsca publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne

Powiat przysuski

 • Rusinów
 • Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Brogowa, Grabowa
 • Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Krzesławice, Klonowa, Bąków Kolonia

Borkowice

 • Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wymysłów
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie, Zdonkowie "Krakowej Góry" w Borkowicach,
 • Oczyszczanie i odmulenie zbiornika wodnego w Bolęcinie

Przysucha

 • Bieżąca konserwacja oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Ruski Bród
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Skrzyńsko
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janików, Smogorzów, Wistka

Wieniawa

 • Utworzenie placu zabaw na dz. nr ewid. 264 w miejscowości Wola Brudnowska
 • Utworzenie placu zabaw na dz. nr ewid. 372 w miejscowości Koryciska
 • Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady poprzez utworzenie skweru o charakterze rekreacyjnym na dz. nr ewid. 550/1
 • Zagospodarowanie terenu poprzez zakup altany rekreacyjnej na dz. nr ewid. 404 w miejscowości Sokolniki Mokre
 • Budowa boiska do koszykówki na działce gminnej nr ewid. 686/1 w miejscowości Pogroszyn

Klwów

 • Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Kłudno
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borowej Woli, Sulgostowie
 • Zakup namiotu plenerowego na potrzeby spotkań mieszkańców Sołectwa Nowy Świat
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Podczaszej Woli

Odrzywół

 • Rozbudowa placu zabaw w Kamiennej Woli
 • Budowa altany i placu zabaw w Lipinach
 • Budowa placu zabaw w Kolonii Ossa

Powiat szydłowiecki
Jastrząb

 • Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Nowym Dworze
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)
 • Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni
 • Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa

Szydłowiec

 • Modernizacja budynku OSP w Majdowie Gmina Szydłowiec
 • Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej o nr działek 492, 582, 620 od ul. Kościuszki do Woli Korzeniowej
 • Budowa altanki, pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej, przy placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do Gminy Szydłowiec
 • Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin, przekazanej umową użyczenia Gminie Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec "Zielone Boisko w Szydłówku"

Chlewiska

 • Budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skłoby
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Budkach
 • Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w miejscowości Sulistrowice, Huta

Orońsko

 • Zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie
 • Remont budynku świetlicy w Zaborowiu
 • Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa
 • Altana w Łaziskach na terenie boiska sportowego jako miejsce spotkań kulturalnych

Mirów

 • Zakup infrastruktury do organizacji spotkań związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Dolnym
 • Zakup sprzętu muzycznego z nagłośnieniem

Powiat radomski
Pionki

 • Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zalesie, Zadobrze

Jastrzębia

 • Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare
 • Wymiana ogrodzenia przy SP w Kozłowie
 • Remont dachu na budynku remizy OSP w Bartodziejach

Skaryszew

 • Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkówek Nowy
 • Urządzenie gminnej działki poprzez wykonanie ławek, ogrodzenia i doposażanie placu zabaw usytuowanego na działce gminnej w miejscowości Miasteczko
 • Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Bujak
 • Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w miejscowości Sołtyków
 • Doposażenie remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów poprzez montaż klimatyzacji, zakup zmywarki i drobnego AGD

Jedlińsk

 • Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe)
 • Montaż solarnych lamp oświetleniowych przy budynku świetlicy w Lisowie (dz. ew. nr 385 obręb Lisów gm. Jedlińsk)
 • Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
 • Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk) - plac zabaw
 • Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach

Zakrzew

 • Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna
 • Doposażenie Domu Ludowego w Milejowicach
 • Remont kapitalny istniejącej wolnostojącej altany drewnianej wraz z wybudowaniem grilla na działce nr 158 w miejscowości Zatopolice, gmina Zakrzew
 • Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, gmina Zakrzew
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin

Wolanów

 • Renowacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalanka
 • Utwardzenie terenu pod altaną i wiatą przystankową w miejscowości Zabłocie
 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszku
 • Przebudowa parku w Wolanowie
 • Remont remizy strażackiej w Młodocinie Większym

Wierzbica

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia
 • Odnowa zieleni gminnej na działce gminnej nr 2085/7 położonej w Wierzbicy
 • Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku strażnicy OSP Rzeczków
 • Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach
 • Przebudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Sołectwie Suliszka

Iłża

 • Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Koszary
 • Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni (maty) na plac zabaw w Błazinach Dolnych
 • Montaż kamer dozorowych na terenie szkoły i placu zabaw w Maziarzach Starych. Dostawa i montaż altany, ławeczek i koszy na śmieci na terenie placu zabaw w Maziarzach Starych
 • Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Jedlance Starej, wybudowanie 2 altan rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

Przytyk

 • Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie
 • Wykonanie monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie oraz zakup namiotu, dwóch ławek i dwóch rozkładanych stołów plenerowych
 • Wykonanie monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz zakup namiotu
 • Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potkannie wraz z zakupem wyposażenia

Jedlnia - Letnisko

 • Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie ulica Chabrowa wraz z zakupem urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie istniejącego placu zabaw w huśtawki i ławki
 • Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlni-Letnisko

Kowala

 • Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy
 • Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Huta Mazowszańska poprzez wybudowanie altany na działce gminnej w Hucie Mazowszańskiej
 • Budowa placu zabaw na Błoniu na działce gminnej z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Augustów

Powiat zwoleński
Tczów

 • Organizacja oraz wyposażenie Domu Ludowego w Sołectwie Wincentów i Wilczy Ług, jako centrum działalności kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz miejsca spotkań lokalnej społeczności

Zwoleń

 • Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Paciorkowej Woli Nowej
 • Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w Barycz Nowa, Pałki, Koszary, Strykowice Górne

Policzna

 • Zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Czarnolesie i Grófku
 • Modernizacja budynku i placu świetlicy w Wilczowoli
 • Remont świetlicy w Policznie
 • Wyposażenie świetlicy w Jadwinowie

Przyłęk

 • Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, Łaguszowie
 • Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Łagowie, Załazach
 • Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie

Kazanów

 • Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek
 • Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów
 • Zakup i montaż elementów oświetlenia drogi w miejscowości Miechów-Kolonia
źródło: https://echodnia.eu
powrót
ilza
Ogłoszenia
Sprzedam alufelgi 17 cali
Witam, sprzedam 4 szt. alufelgi 17‘ (opony R17/225/45) - 5 śrub - założone były przy VW Golf 4 (pasują do Passata, Audi) Alufelgi są proste, nie mają bicia, z oponami - dwie opony jeszcze posłużą jeden sezon cena 430zl Cena do uzgodnienia.
Tomek, Iłża
Tel.: 509-139-815
sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 40 m2 na os. Zuchowiec, duża kawalerka z balkonem, przedzielona na dwa pokoje, duża kuchnia. Mieszkanie po remoncie. Tel.505-476-156
Ilza, os.Zuchowiec
Tel.: 505476156
Wynajme Lokal
Wynajmę cały lokal po salonie fryzjersko kosmetycznym w Iłży na ul. Partyzantów 27, odnowiony po odbiorze sanepidu
Iłża, Partyzantów
Tel.: 723312399
Przyjmę na staż
Przyjmę na staż do sklepu Spożywczo-Przemysłowego w Iłży. Więcej informacji: tel. 783991912
Iłża
Tel.: 783991912
sprzedam lub wynajmę
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ MIESZKANIE W BLOKU W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW 2 POKOJE,KUCHNIA,ŁAZIENKA,PIWNICA, BUDYNEK GOSPODARCZY, DZIAŁKA, WIĘCEJ INFORMACJI POD PODANYM NUMEREM TEL.CENA DO UZGODNIENIA
Irena, Pakoslaw
E-mail.: 602817487
Poszukuję do wynajęcia
Witam poszukuję (kawalerki, lub mieszkania 2 pokoje) do wynajęcia. Jeżeli macie takie gniazdko lub wiecie kto może mieć proszę o kontakt.
Daria, Iłża
Tel.: 516927589
Sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie 40 m2 na os. Zuchowiec, duża kawalerka z balkonem, duża kuchnia. Tel. 698680086
Robert Kumanowski, Iłża
Tel.: 698680086
Lokale na biura/gabinety
W nieruchomości trwa obecnie remont - istnieje możliwość dostosowania lokali pod indywidualne wymagania. Lokalizacja w Iłży (wysoki parter) pomiędzy osiedlami Staszica i Zuchowiec.
Piotr, Iłża, Jakubowskiego 2
Tel.: 505236180
E-mail.: fansoad@op.pl
Prace zaliczeniowe
Kończysz studia? Nie masz czasu/ochoty napisać pracy? Najwyższej jakości prace zaliczeniowe (semestralne, licencjackie, magisterskie i inne), pisane przez doświadczonego publicystę i bloggera.
Kraków, Owocowa
Tel.: 512675464
E-mail.: pracezaliczeniowe@spoko.pl
STAŻ
Przyjmę na staż oferta dla mężczyzny z obsługa komputera i ogólna wiedzą na temat budowy samochodów lub mężczyzny z uprawnieniami na wózek widłowy
Konrad, Iłża, Partyzantów 29
E-mail.: 601612271
Wszystkich on-line: 3
Gości: 3

Najwięcej on-line było 2018-06-10:
0 użytkowników i 222 gości
COPYRIGHT © 2013
All rights reserved by Polish regislation

Projekt i wykonanie H15.pl - Paweł Jadczak
Dołącz do nas
W związku ze zmianą prawną odnośnie przechowywania wrażliwych danych osobowych zmieniliśmy dział "Polityka Prywatności", zapraszamy do zapoznania się z działem.